نهال گوجه سبز مراغه ای

نهال گوجه سبز مراغه ای شکل گوجه سبز های این نهال گرد و به رنگ قرمز مایل به رنگ جگری

بیشتر بخوانید

نهال گوجه سبز برغان

نهال گوجه سبز برغان منشا اصلی این نوع گوجه سبز کشور چین است و بعد از کاشت نهال عمر اقتصادی

بیشتر بخوانید