نهال بلک بری راز بری

رزبری ها گیاهان چند ساله ای هستند که ساقه های دو ساله برخاسته از زیر زمین، توسط یک ریشه متمرکز چند

ساله تولید می شود. یک ساقه جدید در اولین سال بین ۲۰۰-۶۰ سانتیمتر که نهایت ارتفاع رشدی خود است، رشد

می کند. در این سال این ساقه بندرت گل می دهد و برگ هایی بزرگ شامل ۵-۳ برگچه مجزا بر روی آن می

روید. در بیشتر گونه ها ساقه ها دارای خار هستند.


 در سال دوم این ساقه ها رشد طولی نداشته و به عوض آن ساقه های جانبی تولید کرده و برگ های کوچک تری

با سه برگچه در آن می روید.


گل ها از اواخر بهار در این شاخه های کوچک شکوفا شده و گلدهی تا فصل سرما ادامه پیدا می کند. گل ها دارای

پنج کاسبرگ سفید است.


میوه های گونه های وحشی معمولا یک سانتیمتر قطر و وزنی بین ۵-۳ گرم دارند ولی میوه ارقام تجاری دارای

سایز بزرگ تری است. میوه ها شیرین است و تابستان تا پاییز تشکیل می شود.


بعضی ارقام پاکوتاه هستند و احتیاجی به قیم نیست. این ارقام را می توان در گلدان کاشت. ولی به طور غالب

بیشتر آن ها احتیاج به قیم دارند.


هدف از کاشت این گیاه، میوه آن است و اصولا کاشت آن به عنوان گیاه زینتی بی معنی است و چون میوه ها فقط

در ساقه های دو ساله تشکیل می شود، پس از میوه دهی کلیه ساقه هایی که میوه در روی آن تشکیل شده، از سطح

زمین قطع می شود. بنابراین این گیاه هرساله به هرس احتیاج دارد.

خاک مناسب برای کاشت رزبری ها، خاک های لومی یا شنی لومی است که غنی از کود پوسیده گاوی و نیز باید

دارای زهکش خوبی باشد. در پاییز می توان به خاک کاشت گیاه، کود پوسیده را اضافه کرد. همچنین مناسب

ترین اسیدیته خاک ۶٫۵ تا ۶٫۸ است.

ه آبیاری منظم و متوسط احتیاج دارد ولی در فصل گرما به آبیاری بیشتری احتیاج دارد و نباید اجازه داد گیاه

خشکی بکشد. آب دهی زیاد در خاک هایی با زهکش بد یا خاک های سنگین باعث پوسیدگی ریشه می شود

در صورت کاشت در باغچه فصل زمستان گیاه خزان می کند و زمستان را می گذراند. در صورت نگهداری در

گلدان، ریشه های آن یخبندان سبک را می تواند تحمل کند ولی دمای منفی ۶ درجه به صورت ممتد باعث خشک

شدن ریشه ها می شود. قبل از چنین سرمایی باید گلدان را به مکانی گرمتر مثل گاراژ انتقال داد. همچنین این گیاه

برای میوه دهی نیاز سرمایی دارد و این نیاز سرمایی چیزی در حدود ۸۰۰ ساعت قرار گیری گیاه در سرمای ۵

درجه تا منفی ۲ درجه است.

نهال های بلک بری دارای خزان هستند. این نهال سرماهای زمستان تا 15 درجه زیر صفر را تحمل میکنند. از

این جهت در مناطق سردسیری و معتدله براحتی قابل کشت هستند. این نهال ها از ارقام اصلاح شده می باشند . و

دارای باردهی مطلوبی هستند از این لحاظ دارای توجیه اقتصادی بسیار بالا جهت احداث باغ می باشند.

جهت خرید این نهال میتوانید از طریق شماره های پایین صفحه با ما در ارتباط با شید ویا از طریق همین سایت

بصورت اینترنتی خرید خودتان را انجام دهید