گلابی بیروتی

گلابی بیروتی درختی پرمحصول بوده که میوه آن گوشت سفید و

آبدار وشیرین و عطر مخصوصی دارد و رنگ آن زرد مایل به قرمز

میباشد.این درخت در اواخر مرداد میرسد و عمر اقتصادی آن به ۳۰

برآورد شده است.این درخت جزو ارقام زودرس بوده و به لحاظ اقتصادی

برای تولید تجاری بسیار مناسب است و به صورت نوبرانه وارد بازار

می شود. پایه این نهال پیرادوارف تولید شده توسط کشت بافت بوده که

مقاومت بسیار خوبی دارد و از سال دوم باردهی دارد.

جهت خرید این نهال می توانید با شماره تلفن های پایین صفحه تماس


حاصل فرمایید ویا از دشت نهال بصورت اینترنتی خرید فرمایید