نهال گردو وینا پیوندی

گردو وینا این رقم نیز در سال ۱۹۶۸ از تلاقی فرانکوت و پاین در دانشگاه UC Davis به دست آمد. باردهی

جانبی آن، %۹۰ و عملکرد آن زیاد است. اندازه درختان این رقم نسبتا کوتاه تر با تاج گسترده تر و باز است و

برای افزایش قدرت رشد و افزایش اندازه میوه نیاز به هرس بیشتری دارد. محصول آن میانرس با درصد مغز

۵۲ % و رنگ مغز روشن است.

جهت خرید این نهال می توانید از طریق شماره های پایین صفحه (نهالستان رویال نهال سیاوش رونق )تماس حاصل فرمایید ویا از طریق سایت دشت نهال بصورت اینترنتی خرید فرمایید